avtomobila

rop poštnega avtomobila, čiščenje avtomobila s paro