dana

dana ima rojstni dan, dana praznuje rojstni dan. odrasli so se odločili za izlet, da bi mladi, ki pripravljajo veliko zabavo imeli mir v hiši. seveda nihče od njih ne zdrži, da ne bi vsakih nekaj minut preveril kaj se doma dogaja. dana je vsem povabljencem poslala spisek n, dana petretič siniša