dolžnosti

pravice in dolžnosti najemnikov stanovanj, klic dolžnosti