drži

koroŠka tv-drŽi kot pribito, pesem skupaj nas drži+gloria, pesem skupaj nas drži