Zaščiteno arheološko območje spada pod kulturno dediščino, kar lahko gradnjo precej zaplete, če se postopka ne lotiš pravilno. To smo izkusili na lastni koži, a na srečo se je na koncu vse dobro izteklo. Za to je najbolj zaslužen arheolog, ki nam je pomagal urediti vso dokumentacijo oziroma tako imenovane arheološke raziskave. Te niso noben bav bav, če jih seveda naročiš pravočasno in če seveda sploh veš, da jih je treba opraviti. Sploh pa je vse skupaj urediti zelo enostavno, če ti pri tem pomaga izkušen arheolog, ki točno ve, kaj je treba narediti.

Gradnja po hitrem postopku

Vsak, ki gradi, si želi, da bi hišo zgradil čim prej. Ko se odloči za gradnjo, začne urejati dokumentacijo in optimistično upa, da se bo kmalu začelo graditi. Vendar v Sloveniji postopki za gradbeno dovoljenje pogosto trajajo zelo dolgo. Arheolog, ki smo ga kontaktirali, ko smo ugotovili, da bomo gradili na zaščitenem arheološkem območju, nam je povedal, da za dolgotrajne postopke velikokrat okrivijo prav njih, čeprav v resnici niso krivi za to. Tudi pri tistih, ki ne gradijo na zaščitenem območju, se namreč izdaja gradbenega dovoljenja rada zavleče.

Pri tem je treba dodati, da arheolog, s katerim smo bili v stiku, ni prav nič kriv za to, da smo na gradbeno dovoljenje čakali tako dolgo. Zato smo najbolj krivi sami, ker se nismo dobro pozanimali, kaj vse moramo urediti, zato se je čakanje na dovoljenje zavleklo. Arheolog pa je poskrbel, da so bili postopki krajši, kot bi bili, če nam ne bi svetoval in pomagal. Pravzaprav je arheolog poskrbel za to, da smo sploh lahko začeli z gradnjo, saj nam je pomagal urediti papirologijo in opravil raziskave s sondiranjem naše parcele. Tako nam je arheolog pomagal do kulturnovarstvenega soglasja, ki je nujno za gradnjo na zaščitenem območju.

 

Kako vam lahko pomaga arheolog?

Arheolog mora na arheološko zaščiteni parceli pred začetkom izdaje gradbenega dovoljenja opraviti ustrezno sondiranje oziroma tako imenovane arheološke raziskave. Na tak način arheolog dobi vpogled v to, kaj se skriva pod zemljo na parceli, ter poda strokovno mnenje o tem, ali se na parceli lahko začne graditi, ne da bi pred tem opravili izkopavanja. Naš arheolog nam je povedal, da le redko kdaj pride do izkopavanj pri gradnji individualnih hiš, in tako je bilo tudi pri nas. Sondiranje terena je trajalo nekaj ur, tako da je arheolog vse skupaj opravil zelo hitro. Nato smo uredili še vse papirje, dobili kulturnovarstveno soglasje ter gradbeno dovoljenje in – končno – začeli graditi.

Similar Posts: