hrast

tomaž hrast nedeljski, hrast ali breza za kurjavo