Realna ocena je velikokrat težava, saj ljudje radi slikamo svet bolj rožnato kot dejansko je. Izračun zavarovanja se velikokrat podobno oceni preveč optimistično, razlogi pri tem so zelo različni. Tipična napačna ocena je primerjava dveh zavarovanj z upoštevanjem osnovnih kriterijev, ter neupoštevanjem posebnih kriterijev. Velikokrat se to zgodi pri primerjavi nekaterih množičnih zavarovanjih oziroma, prepogostih zavarovanjih. Tak primer so avtomobilska zavarovanja , ki so obvezna ter jih mora po zakonu imeti vsako registrirano vozilo. Zato se lastniki takšnih vozil z njimi srečujejo vsako leto, pred sklenitvijo je izračun zavarovanja pogosta aktivnost. Opravljeni so večinoma površno in grobo, z preprostim vprašanjem o višini in vsebini zavarovalne premije. Vozila ter njihove osnovne značilnosti pred tem že poznamo, presenečenja ob odgovorih so pogosta. Marsikdo dobi za enako ali primerljivo kategorijo vozila nižjo zavarovalno premijo. V bistvu ne gre za presenečenja, ampak neznane in neupoštevane razlike. Zavarovalni agent je lahko v izračun zavarovanja vnesel popuste, ki jih je zavarovanec deležen zaradi dodatnih drugih zavarovanj. Upošteva se tudi številne druge podrobnosti, ki vplivajo na zavarovalno premijo. Zato je izračun zavarovanja različen in ga ni mogoče primerjati na osnovi osnovnih kriterijev. Poleg same premije je dobro v realno oceno vnesti zgodovino izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice ali več zavarovalnic. Z zavarovalnico ali zavarovalnicami imamo na področju izpolnjevanja pripadajočih pravic ljudje zelo različne izkušnje. Poleg njih velja upoštevati tudi izkušnje drugih oseb ter jih vnesti v Izračun zavarovanja. Dobro oceno nam lahko podajo osebe, ki se profesionalno ukvarjajo z odpravo posledic nezgod. V primeru avtomobilskega zavarovanja so to avtokleparji, v drugih primerih zavarovanj pa ustrezni strokovnjaki za odpravo posledic nezgod.

umbrella-1600488_640

S tem izračun zavarovanja dobi dobro oceno o tem, kako zavarovalnica izpolnjuje svoje obveznosti, kako ocenjuje nastalo škodo, kako hitro izpolnjuje svoje obveznosti in podobno.

http://vzajemna.si/sl/zavarovanja/

Similar Posts: