jama

jama pecenjevka, lurška jama posnetek, jama suha, žnidarjeva jama, jama divje babe, jama potočka zijalka, lurška jama zagorje, jama pod debelim vrhom, "smajdov jama, nečilčeva jama