Kratki

kratki upogib trupa, fuk kranjcem v kratki čas