lastniki

lastniki lokalov izkoriščali 66 barskih, lastniki proti najemnikom