najprej

najprej štalca pol pa kravca, najprej stalca pol pa kravca besedilo, besedilo najprej štalca pol pa kravca, najprej štalca besedilo