Danes so že otroci v šolah izpostavljeni različnim tujim jezikom. Pouk angleščine se uvaja že v prve razrede osnovne šole, kasneje pa se poučuje še drugi tuji jezik, v nekaterih programih tudi tretji in celo četrti! Zgodnje učenje tujih jezikov je vsekakor dobra ideja, saj otroci osnove hitro osvojijo in šolo zaključijo z dobrim znanjem vsaj enega tujega jezika. Seveda pa lahko nivo znanja po zaključeni osnovni ali srednji šoli še nadgradimo – s študijem ali z naprednimi jezikovnimi tečaji.

Napredni jezikovni tečaji v Ljubljani so namenjeni predvsem študentom in odraslim, ki bi radi izpilili svoje znanje tujega jezika. Pri tem je seveda potrebno znatno predznanje, katerega napredni tečaj utrdi in nadgradi. Takšni tečaji so pogosto osredotočeni na določen cilj: odličen primer naprednih tečajev so tisti, ki pripravljajo na zahtevne izpite, ki se zahtevajo za pridobitev različnih certifikatov. Poleg tega pa takšni jezikovni tečaji merijo tudi na drugačno ciljno publiko – za primer lahko vzamemo tečaj poslovne angleščine, kjer se izpopolnjuje znanje z določenega vsebinskega področja, omenimo pa lahko še druge, na primer tečaj kreativnega pisanja, tečaj akademskega pisanja in podobno. V takšnih primerih ne gre toliko za učenje jezika, temveč za učenje izražanja na določenem področju. Dodana vrednost teh tečajev je tudi spoznavanje s praksami, ki so morda povezane z jezikom, pogosto pa tudi ne – na primer spoznavanje poslovne etike pri tečaju poslovne angleščine. Seveda pa tudi napredni jezikovni tečaji pripomorejo k utrjevanju splošnega znanja jezika, še bolj pa k tistim odlikam, ki se na tem nivoju izkažejo za ključne – samozavestno izražanje, široko besedišče, poznavanje navad …

Similar Posts: