nebo

na nebo miran rudan, andanbel nebo zame si jutro in večir, za nebo pred teboj, za nebo pred teboj-video, in če jutra več nebo besedilo, zemlja i nebo žaluje, naj+nebo+nad+nama+zažari