obliki

greda v obliki ključavnice, kruh v obliki sonca