Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča, da je zdravstvena dejavnost urejena skladno z določili zakona.

Osnova za obvezno zdravstveno zavarovanje je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na podlagi tega zakona so preko obveznega zavarovanja zavarovani zavarovanci ter vsi njihovi družinski člani.

Vitamins Health Tablets Pharmacy The Disease Cure

Zagotovljena jim je zdravstvena oskrba v primeru bolezni ali poškodb ter v primeru poškodb na delu ali poklicne bolezni. Prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje mora plačevati delodajalec zavarovanca, zavarovanec sam ali nosilec javnega pooblastila, ki je zavarovancu priznal pravico do socialne dajatve. Nosilec javnega pooblastila je lahko Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje ali drugi nosilec javnega pooblastila. Samostojno si obvezno zdravstveno zavarovanje poravnavajo lastniki zasebnih podjetji, samostojni opravljali poklicne ali gospodarske dejavnosti ter razne druge osebe. Sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje zavarovanec izkazuje s kartico zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanec veljavnost kartice zdravstvenega zavarovanja lahko preverja preko posebnih naprav za preverjanje veljavnosti, preko mobilnega telefona ter na razne druge načine. Kartico zdravstvenega zavarovanja izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavarovancu obvezno zdravstveno zavarovanje krije stroške nekaterih storitev le delno, razliko mora v takem primeru pri zdravniku poravnati zavarovanec sam. Lahko pa se odloči za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki omogoča kritje nastale razlike med upravičenostjo polno vrednostjo storitve ter vrednostjo kritja iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razlike so zelo različne, znašajo od nekaj pa do preko sto evrov. Dodatno zdravstveno zavarovanje druga oblika prostovoljnega zavarovanja, zavarovancu prinaša za razliko od obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dodatne pravice. Ali bo zavarovanec izbral zgolj obvezno zdravstveno zavarovanje ali tudi eno ali obe prostovoljni zavarovanji je njegova odločitev. Vsaka oseba ima svoj življenjski slog ter ima individualne značilnosti življenja. Velik vpliv imajo tudi osebni odnos do zdravja ter obravnavanja in odpravljanja zdravstvenih težav.

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja zdravstvene storitve, pripomočke in zdravila vsem državljanom in prebivalcem Slovenije ter podjetnikom na območju države. Preberite več

 

Similar Posts: