pada

zbor sol, 2. pesem, Že pada mrak, že pada mrak v dolino, naj pada dež, koliko časa pada, jana ne pada