planini

v planini je kažica - ans.zadovoljni kranjci, življenje na veliki planini