seja

seja občinski svet slovenske konjice, seja občinski svet konjice, seja sveta zavoda zpiz, seja mestnega sveta