sodniki

sodniki morajo za svoje napačne odločitve odgovarjati, sodniki in stečajni, bemba pred sodniki