stoji

stoji stoji tam lipica, tam stoji pa hlevček, stoji, stoji tam lipica, stoji tam lipica