Tapravi

tapravi stirje, tapravi prijatelj, tapravi faloti kot metulj, tapravi faloti kot m,etulj