tece

kri ti tece iz nosu, emina teče reka, tam kjer teče bistra zilja, Tam čier teče bistra zila, teče reka teče solza, emina teče reka teče solza, tece reka tece solza emina