ti si

ti si moja rožica note, babica ti si modrijani, ti si moja rožica, ti si moja rožica note za harmoniko, mama ti si moja, ti sij, a ti si žaba, ti si moja rožica note diatonična harmonika, ti si ljubezen -simona weiss, mama ti si kakor zarja