vedel

Bil sem se premlad da bi vedel kaj je svoboda, če vedel bi? človek!