vpliv

vpliv alkohola na reakcijski čas, vpliv družbe medijev na oblikovanje mladostnika, vpliv medijev na ljudi