zemlje

obseg zemlje, iz+zemlje+v+trto+pengov, kmet brez zemlje, prevoz zemlje