Pravilnik o varnosti igrač določa, da smejo biti naprodaj samo igrače, ki ne ogrožajo varnosti in zdravja uporabnikov ali drugih ljudi, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom ali na predviden način ob upoštevanju običajnega vedenja otrok.

Pravilnik opredeljuje splošne zahteve za igrače, ki morajo ustrezati zahtevam glede varnosti, fizikalnih in mehanskih lastnosti, vnetljivosti, kemijskih lastnosti, električnih lastnosti in higiene. Zadnje je podrobneje opredeljeno v prilogi pravilnika (osnovne zahteve glede varnosti igrač – splošna načela in posebna tveganja). Pravilnik predpisuje oznake in opozorila, ki morajo biti poleg oznake CE na igrači ali na embalaži. V posebni prilogi pravilnika so podrobneje opredeljeni še opozorila in varnostni ukrepi, s katerimi morajo biti označene igrače.

Če poenostavimo, pravilnik našteva posebne pogoje za promet z otroškimi igračami, ki se nanašajo predvsem na uporabljene materiale, lastnosti igrač za dojenčke, konstrukcijo izdelkov te vrste, barve, opozarjajo, denimo, na izpadanje las iz lutk. Če se pri pregledu oziroma testiranju igrače izkaže, da ne ustreza zahtevam glede varnosti, torej da je za otroka nevarna, zdravstveni inšpektorat zahteva prepoved prodaje takšne igrače in takojšen umik s trga.

Pri nakupu bodimo pozorni, da bo igrača primerna otrokovi starosti, saj se s tistimi, ki so zanj prezahtevne, ne bo igral. Vsako starostno obdobje ima svoje značilnosti in zahteve, otroci pa specifične potrebe, sposobnosti in tempo razvoja, poudarjajo razvojni psihologi. Na pogled naj bi bila igrača preprosta, ko pa se ji malček približa, mu mora ponujati nekaj več, da je zanj zanimiva vsaj za nekaj časa. Po drugi strani ne sme biti preveč zahtevna, da otrok ne obupa prehitro. Prava je tista, ob kateri se mora malo potruditi in mu torej pomeni izziv. Otroci so ustvarjalni, zato imajo najraje igrače (http://cloveknejezise.com/), ki jih lahko uporabljajo na čim več različnih načinov in kombinirajo z drugimi igračami. Takšnih, pri katerih nima vpliva na igro, se vsak hitro naveliča.

Similar Posts: