Kako bi najlaže definirali spletni strežnik? Lahko na primer zapišemo, da gre za nek računalniški sistem, ki je namenjen predvsem za obdelovanje zahteve preko protokola http. Lahko se nanaša posebej na programsko opremo ali pa na celotni sistem.

Primarna funkcija spletnega strežnika ali web serverja je obdelovati, shranjevati in seveda tudi pošiljati spletne strani odjemalcem.

Sposobnost spletnega strežnika

Praviloma spletni strežniki služijo samo serviranju spletnih strani. Sposobni pa so posredovati izjemno veliko količino podatkov, in to naenkrat. V splet je strežnik povezan z zmogljivo povezavo. Na voljo mora biti 24 ur na dan, sedem dni v tednu, torej vseskozi.

Spletni strežnik za prikaz vsebine spletne strani
Spletni strežnik je programska in strojna oprema, ki uporablja HTTP (Hypertext Transfer Protocol) in druge protokole za odziv na zahteve odjemalcev prek svetovnega spleta. Glavna naloga spletnega strežnika je prikaz vsebine spletne strani s shranjevanjem, obdelavo in dostavo spletnih strani uporabnikom.

Lahko rečemo, da je spletni strežnik zelo sposobna vrsta računalnika, na katerem so postavljene strani na spletu. To je torej tista vrsta računalnika na spletu, ki uporabnikom servira oziroma pošilja vsebino spletne strani. Pogosto pravijo, da spletne strani gostujejo na spletnem strežniku.

Strežnik kot vrsta pomnilniškega medija

Preprosto pa lahko rečemo, da je strežnik neke vrste pomnilniški medij. Na njem so torej shranjene vse informacije. In glede na predvideno uporabo strežnik prejme svoje ime pa tudi specifikacijo. Od navadnega računalnika se strežnik razlikuje ne samo funkcionalno, temveč tudi fizično. Najpogosteje je strojna oprema ali modul. Vgrajen pa je v posebna stojala – glede na vrsto polic v omari.

Spletn strežnik omogoča delovanje celotnega spleta, toda kaj je v resnici? Preučili bomo, kaj je spletni strežni in kako deluje.

Strežnik vključuje zelo veliko količino pomnilnika, prav tako večjo procesorsko moč in velikost trdih diskov. Deluje tudi z lastno programsko opremo. Takšni programi običajno temeljijo na posebnih različicah operacijskih sistemov.

Velikost strežniške sobe

Sama velikost strežniške sobe pa je odvisna od zahtevanih zmogljivosti. Posledično je lahko vsak strežnik videti kot omrežje več blokov. Še ena ključna razlika med računalnikom in strežnikom je posebna avtonomija in delovna klima.

Spletni strežnik poleg večje računske moči in večjega pomnilnika zahteva neprekinjeno delovanje v načinu brez povezave.

Če torej povzamemo, lahko rečemo, da je spletni strežnik ločen digitalni nosilec podatkov po vrsti računalnika, ki uporablja določeno oziroma posebno programsko opremo, ki skrbi za reševanje specializiranih nalog, deluje pa na podlagi neprekinjenega pretoka. Lahko torej izberete strežnik za posebne naloge – lahko ga najamete ali kupite in si tako izberete najboljšo možno rešitev za svoje cilje v svetu interneta in računalnika.

Similar Posts: