Če že skrbno varčujete za svojo pokojnino, potem vam zagotovo ni ušlo, kaj pomeni 3. pokojninski steber. Zavarovanec svoja sredstva zbira na osebnem pokojninskem varčevalnem računu in pokojninsko varčevanje v 3. pokojninskem stebru jim pri tem omogoča, da po desetih letih trajanja pokojninskega varčevanja, to ni več obdavčeno. Gre pa seveda za obliko varčevanja za dodatno pokojnino.

Razlogi, da se odločimo varčevati v 3. pokojninskem stebru

Razlogi so seveda številčni in prav vsi pripomorejo k temu, da se še lažje odločimo za tovrstno obliko varčevanja za dodatno pokojnino. Celoten ustvarjen donos pri nalaganju sredstev, ki jih vplačamo s premijami, se namreč sproti pripiše na osebni pokojninski varčevalni račun določenega zavarovanca, ki se je odločil za tovrstno obliko varčevanja. Gre tudi za izjemno davčno ugodnost pri sklenitvi zavarovanja nad 10 let. V tem primeru namreč zavarovanec ne plača davka od prometa zavarovalnih poslov v višini 6, 5 %. Tako je zavarovanec po desetih letih od sklenitve zavarovanja ob izplačilu odkupne vrednosti opravičen plačila dohodnine. Strokovnjaki pa nas pri tem opozarjajo, da je potrebno z varčevanjem za pokojnino pohiteti. Pri pozni vključitvi se namreč lahko zgodi, da bomo morali plačevati višjo premijo in lahko se zgodi, da privarčevana sredstva ne bodo zadoščala za izplačevanje dodatne pokojnine v pričakovani višini.

Dobro je torej slediti informacijam v zvezi s pokojnino

Ljudje pogosto premalo vemo o posameznih področjih, zato se niti ne odločamo za kakšne sklenitve. Tudi v povezavi s pokojnino je tako. Ko smo mladi, si niti ne upamo priznati, da bomo tudi mi nekoč stari in da se bo potrebno upokojiti. Dobro je, da na to obdobje življenja mislimo že nekoliko prej in si torej priskrbimo tudi pravo obliko varčevanja, ki nam bo pomagala pri preživljanju skozi starostno obdobje. Seveda pa se je potrebno pozanimati tudi bolj podrobno in stalno moramo slediti tudi informacijam v povezavi s tem. Tako nam ne sme uiti tudi informacija, kaj v resnici pomeni 3 pokojninski steber.

Similar Posts: